تفاوت اصلی باشگاه مشتریان با crm

یکسری از افراد تفاوت بین باشگاه مشتریان و crm را نمیدانند و باوری که دارند این است که  این دو را یکی می‌دانند که این کاملا یک تفکر اشتباهی می باشد.در ادامه ی این مقاله کامل هر دو را توضیح خواهیم داد. باشگاه مشتریان چیست؟ در ابتدا برای درک بهتر ... ادامه مطلب