تحلیل رفتار مشتریان

تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از باشگاه مشتریان یک باشگاه مشتریان هوشمند و کارآمد باید بتواند هر مشتری را با توجه به رفتار خودش در یک بازه زمانی مشخص تحلیل و برای همان مشتری بهترین پیشنهاد تشویقی را ارائه دهد. لازم است بدانید که در یک باشگاه مشتریان هوشمند و هدفمند این پیشنهادات ... ادامه مطلب