قدم های راه اندازی باشگاه مشتریان

مدیران سازمان ها و فروشگاه ها با خواندن کامل این مقاله در می یابند که چگونه می توان یک باشگاه مشتریانی که اثر بخشی حداکثری داشته باشد را راه اندازی کنند. چرا که قدم های راه اندازی باشگاه مشتریان به صورت گام به گام بیان شده است. بدین منظورعناوین زیر ... ادامه مطلب