قانون ۲۰-۸۰

معجزه قانون ۲۰-۸۰ در وفادارسازی مشتریان در دنیا ۸۰ درصد ثروت، در اختیار ۲۰ درصد مردم است یا ۲۰ درصد از فعالیت‌های شما، ۸۰ درصد نتیجه را برای شما در بر خواهد داشت.در این مقاله قصد داریم درباره قانون پارتو و یا قانون ۲۰-۸۰ با شما صحبت کنیم. قانون ۲۰-۸۰ ... ادامه مطلب