مشتری وفادار قهر کرده 

مشتری وفادار قهر کرده اگر به گونه ای باشد که مرتب به مشتریان جدید شما اضافه شود و مشتریان فعلی شما هم حفظ شوند، بعد از مدتی بسیار سر شما شلوغ خواهد شد. پس شما به مرور زمان تعدادی از مشتریان قدیمی خود را از دست می دهید اما چون ... ادامه مطلب