در دل مشتریان جا کنید

فرآیند جذب مشتری و تلاش برای برگرداندن مشتریان بسیار سخت و مشکل است. امروزه مشتری قدتمندترین و اساسی ترین المان برای کسب و کار هاست, به نحوی که فقط یک شکایت از طرف مشتری میتواند باعث ضرر میلیونی برای کسب و کارها شود پس باید در دل مشتریان جا کنید. ... ادامه مطلب