اهمیت باشگاه مشتریان برای رستوران

دلایل اهمیت باشگاه مشتریان برای رستوران ها

چرا باشگاه مشتریان برای رستوران ها ضروری است ؟ مشتریان رستوران ها نیاز به خدمات همیشگی دارند. و در فواصل زمانی کوتاه مجدد به سمت شما برمی گردند. هر مشتری در هر زمانی می تواند برای گرفتن خدمات به شما مراجعه کنند. برای مجموعه هایی با این مشخصات راه اندازی ... ادامه مطلب