بازاریابی دهان به دهان در ایران

انواع بازاریابی دهان به دهان در ایران : بازاریابی دهان به دهان بدون شک مهم ترین تاکتیک بازاریابی برای هر بیزینسی به شمار می‌رود حال باید بررسی کنیم در ایران این بازاریابی دهان به دهان چگونه بوده است. می‌توان گفت در زمان های قدیم نیز در ایران از انواع بازاریابی ... ادامه مطلب

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان WOMM دقیقاً همان چیزی است که در طول روز با آن روبرو هستیم! قطعاً شما بارها چیزی به چشمتان خورده است، و دوست دارید آن را با دوستتان در میان بگذارید. بازاریابی دهان به دهان همین کار را می‌کند، اما دقیق‌تر، منسجم‌تر و قابل قبول‌تر! بازاریابی ... ادامه مطلب