بازاریابی دهان به دهان در دنیا

شرکت هایی که بیشترین تاثیر را از بازاریابی دهان به دهان کسب کرده‌اند: پینترست پینترست یک شبکه اجتماعی است که با محتوای تولید شده توسط کاربران رشد کرده است. موفقیت این شرکت به کاربران بستگی دارد تا Pin یا Board ایجاد کنند.سوال اصلی اینجاست که پینترست چگونه توانست از ۳۰۰۰ کاربر ... ادامه مطلب