نرم افزار لویکلاب یک سیستم نرم افزاری هوشمند است که با هدف کسب رضایت مشتری از طریق راه کارهای خلاقانه، مشتریان را به کسب و کار شما وفادار می کند تا برای خرید مجدد به شما مراجعه کنند. همچنین از طریق نرم افزار لویکلاب می توانید مشتریان جدیدی جذب کنید.
یکی از راهکارهایی که از طریق نرم افزار لویکلاب می توانید مشتریان خود به کسب و کار خود وفادار سازید سیستم امتیازدهی این نرم افزار می باشد. می خواهیم بررسی کنیم مشتریان شما تحت چه شرایط صاحب امتیاز و پاداش می شوند و این امتیازات و پاداش ها چه هستند.

سیستم وفاداری امتیاز و هدیه

نحوه عضویت در سیستم نرم افزار لویکلاب

فرض می کنیم شما صاحب یک فروشگاه هستید. از طریق نرم افزار لویکلاب شما تحت شرایط مختلفی برای مشتریان کسب و کار خود امتیازات و پاداش های مختلفی در نظر می گیرید.
اولین امتیازی که برای مشتریان تازه عضو شده در نظر گرفته است هدیه عضویت است. هدیه عضویت در نرم افزار لویکلاب این چنین تعریف می شود. مشتری از روش های مختلفی می تواند عضو نرم افرار باشگاه مشتریان شود:

نرم افزار لویکلاب:

مشتری به محض این که عضو نرم افزار باشگاه مشتریان شود یک اپلیکیشن دریافت می کند که می تواند روی گوشی یا تبلت یا هر دستگاه ارتباطی نصب کند. مشتریان عضو باشگاه مشتریان با نصب اپلیکیشن لویکلاب بر روی تلفن همراه خود یا تبلت خود همیشه می توانند تمامی اطلاعات مربوط به خود را در پنل کاربری خود مشاهده کنند.

تبلت فروشگاه: فروشگاه تبلتی را در اختیار دارد و مشتریان می توانند توسط تبلت فروشگاه عضو شوند.

فروشگاه: مشتریان می توانند به صورت حضوری در خود فروشگاه به عضویت نرم افزار باشگاه مشتریان لویکلاب درآیند.

مشتریان به محض این که عضو نرم افزار لویکلاب شوند اولین هدیه خود، یعنی هدیه عضویت را دریافت می کنند. البته لازم به ذکر است که یک کارت عضویت، یا کارت وفاداری یا کارت لویکلاب و . دریافت می کنند.

هدیه عضویت شامل چه مواردی هستند؟
شاید بپرسید مشتری که به عضویت نرم افزار لویکلاب یا نرم افزار باشگاه مشتریان می شوند چه چیزی را به عنوان هدیه عضویت از شما دریافت می کنند. هدیه عضویت می تواند یکی یا دوتا از موارد زیر باشد

امتیاز: خود امتیاز شامل موارد متعددی است که توضیح خواهیم داد.
اعتبار: نیز خود به شکل های مختلفی ارائه می شود.
کالا: مشتری می تواند در ازای عضویت در نرم افزار لویکلاب یک کالای رایگان از شما دریافت کند.
دو یا هر سه مورد فوق: این هدیه عضویت بستگی به نوع عضویت مشتری دارد. بسته به سطحی که مشتری در عضویت خود دریافت می کند می تواند دو مورد یا هر سه مورد امتیاز، اعتبار و کالا را دریافت کند.
بنابراین اولین هدیه، هدیه عضویت است که می تواند یکی از موارد فوق باشد.