فروشگاه های زنجیره ای بدلیل ضرورت اعمال کنترل مرکزی در عین توزیع جغرافیایی و استقلال نسبی شعب امری پیچیده بوده و نیازمند برخورداری از روش ها و سیستم های پیشرفته می باشد.

گروه نرم افزاری لویکلاب امکان دسترسی از طریق رابط کاربری تحت ویندوز و تحت وب این مهم را برای مدیران مراکز خرده فروشی آسان نموده است.

این سیستم ها شامل زیرسیستم های زیر می باشند:

  • زیر سیستم مدیریت فروشگاه های زنجیره ای جهت کنترل متمرکز فروشگاه ها و هماهنگ سازی اطلاعات
  • زیر سیستم فروش و خرده فروشی، جهت بسط و ایجاد نقاط فروش متعدد در فروشگاه ها POS و امکان ارسال و ثبت اطلاعات آنها در مرکز
  • زیر سیستم مدیریت انبار و کدینگ کالا ، مدیریت و نحوه گردش کالا از انبارها به سطح فروشگاه ها، انتخاب کالا برای دوره های زمانی (فصول) مختلف و نیز بر مبنای نیاز شعب گوناگون
  • زیر سیستم مدیریت مالی شامل حساب های بانکی، صندوق ها، دریافت ها وپرداخت ها، نقل و انتقال های مالی، ترازنامه های مالیاتی، حسابداری اسناد و ارائه دفاتر حسابداری، محاسبات سود و زیان و …….
  • زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شامل مدیریت درخواست های مشتریان، طبقه بندی مشتریان و …
  • زیر سیستم تبلیغات و تخفیفات جهت معرفی و ترویج فروشگاه ها ، برگزاری کمپین های مختلف، ارائه و اجرای سیستم های تخفیف کالاها و ….
  • زیر سیستم سفارش و تامین کالا ، مدیریت قیمت کالا